ضماد_زونا:
✔️سدر                         1 واحد
✔️گل ختمی                 1 واحد
✔️شاهتره                    1 واحد
✔️کاسنی                     1 واحد
✔️ماست گاوی              1 واحد
1⃣ اقلام دارو را جداگانه پودر نمائید
2⃣ پودر اقلام دارو را با هم مخلوط کنید
3⃣ پودر مخلوط شده را داخل ماست بریزید و آنقدر هم بزنید تا یکدست شده و مانند خمیر سنگکی شود
4⃣ سپس ضماد حاصله را نازک و یکدست روی یک پارچ متقال تمیز یا باند استریل پهن کنید.
5⃣ ضماد آماده شده را روی محل زونا ببندید.

♦️ به محض خشک شدن سطح ضماد باید بلافاصله آنرا تعویض نمود.
♦️ زونا بیماری مسری نیست و فقط یک برون ریزی گرم محسوب میشود.
♦️ در مصرف گرمیجات بدون مصلح قوی، محتاط بوده و تلاش نمایید تا پایان بیماری از مصرفشان پرهیز شود.
♦️ مدت استفاده، تا رفع بیماریست
♦️ استفاده از مواد معطر و بودار در طول درمان ممنوع است
♦️ در مدت درمان محل زونا با شویندههای صنعتی شسته نشود و از شوینده‌های گیاهی استفاده شود.
♦️ درمانگر بنا به تشخیص خود مجاز به افزودن اقلام دیگر به دارو است
🌸ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ🌸