بلادر

100,000 تومان400,000 تومان

گرم و خشك است درجه چهارم، عسل بَلادر ريش كننده است، برص را و داء الفيل و داء الثعلب بلغمى را سود دارد و درد عصب ها و فالج و لقوه را سود دارد و فراموش‏كارى را معجون او مفید است و معجون او را معجون انقرديا گويند .روغن دانه بلادر ( قرص کمر) نرم کننده پوست است.اگزما را درمان می کند. گرم کننده و ضد بلغماست .

توضیحات

توضیحات

بلادر

به فارسى «بلادر»، «قرص كمر» و در كتب طب سنتى با نام «بلادر» و لغتهاى عربى آن «حب الفهم» و «حب القلب» آورده شده و دو نوع دارد نوع كبير و نوع صغير.

  1. بلادر كبير به زبان فرانسوى‏Anacarde و caju وAcajou pomme و به انگليسى‏Cashew nut گفته مى ‏شود. ميوه درختى است كه درخت آن را به زبان فرانسوى‏ Anacardier و به انگليسى‏ cashew nut tree مى ‏نامند. گياهى است از خانواده‏Anacardiaceae نام علمى آن‏Anacardium Occidentale L . مى‏ باشد.

كاشونات‏[1] را در بازار آجيل‏ فروش ها «بادام هندى» نيز مى‏ گويند.

مشخصات‏

درختى است نسبتا بزرگ كه در اغلب مناطق حاره استوايى كاشته مى ‏شود.

موطن آن امريكاست ولى در مناطق ساحلى هندوستان بخصوص در سواحل غربى پرورش داده مى ‏شود. قسمت مورد نظر در مصارف خوراكى و طبى ميوه آن است. ميوه اين درخت كه داخل آن بادام معروف كاشونات كه در هندوستان به بادام فرنگى معروف است قرار دارد، بزرگ به طول 5- 4 سانتى‏متر و عرض‏ 5/ 3- 3 سانتى‏متر و به شكل دانه باقلاى درشت و يا قلب حيوان است.

از مشخصات ميوه اين درخت آن است كه قاعده ميوه را قسمت متورم و پرحجمى شبيه گلابى تشكيل مى‏ دهد كه در حقيقت از تغيير شكل دم گل به وجود آمده، ابتدا رنگ پوست اين قسمت سبز است ولى پس از رسيدن زرد مى ‏شود.

داخل اين قسمت متورم، گلابى‏شكل، گوشتى كمى شيرين و خوشمزه است كه مردم محل آن را مى‏ خورند و قسمت اصلى ميوه بلادر كه به شكل دانه باقلا در بالاى اين قسمت متورم قرار دارد، مغزى مانند مغز بادام دارد و بين مغز وسط ميوه و پوسته خارجى ميوه رطوبت غليظى وجود دارد كه آن را عسل بلادر يا روغن بلادر مى‏ گويند.

روش گرفتن عسل بلادر اين است كه سر ميوه را بريده و فلزى شبيه قندگير را داغ كرده و با آن بلادر را فشار مى ‏دهند تا ضمن فشار دادن، گرم نيز شده و روغن آن رقيق و خارج شود و آن را در شيشه ه‏اى ذخيره مى‏ كنند و به همين ترتيب از دانه ديگرى مى ‏گيرند تا شيشه پر شود. روش ديگر آن است كه محلى ‏ها دانه‏ ها را روى تابه آهنى گذارده و دسته هاون فلزى را گرم كرده بر آن مى‏ فشارند تا روغن آن خارج شود.

در موقع گرفتن روغن بلادر بايد دست و دهان و بينى خوب بسته شود كه ورم نكند، زيرا در اغلب مزاجها بخار روغن بلادر موجب آلرژى و تورم اين اعضا مى ‏شود و سرانجام روش ديگر اين است كه عصاره آبى ميوه ساييده شده را كه با غشاى خارجى و دانه، توأم كوبيده و ساييده شده باشند با آب مى‏ جوشانند.

براى خوردن ميوه بلادر يعنى خوردن دانه‏اى كه روغن و پوست آن گرفته نشده است ابتدا بايد ميوه را در آتش بيندازند تا عسل آن خارج شود و پوست آن بسوزد و فقط بادام آن بماند و آن بادام را مى‏ خورند.

براى خوردن عسل بلادر بايد توجه شود كه هيچ ‏وقت خالص خورده نشود زيرا سوزاننده است و عوارضى ايجاد مى‏ كند و در مواردى كه خوردن آن تجويز شده باشد، آن را بايد با مغز گردو و يا كنجد پوست گرفته و با نارگيل مخلوط كرده و ساييده و بخورند. از مغز بادام ميوه بلادر مغزى به نام كاشونات يا بادام هندى با نمك بوداده و در آجيل ‏فروشى ‏ها فروخته مى‏ شود.

  1. درخت بلادر صغير.

بلادر صغير را به فرانسوى‏Anacarde orientale وNoix de marais به انگليسى‏Marsh nut گويند و درختچه آن را به فرانسوى‏Anacardier و به انگليسى ‏Marsh nut tree نامند. درختچه‏اى است از خانواده‏Anardiaceae نام علمى آن‏Semecarpus anacardium L . و مترادف آن‏Anacardium officinarum Gaertn . مى‏ باشد.

معارف گياهى، ج‏1، ص: 437

مشخصات‏

ميوه بلادر

الف) قسمت متورم ب) قسمت بادام‏

درختچه ه‏اى است كوچك كه بومى مناطق شمال‏ غربى هندوستان است. ميوه آن شبيه نوع كبير است به رنگ سياه و بيضى يا قلبى شكل و مسطح و قسمت متورم ميوه يا سيب ميوه كه در قاعده ميوه قرار دارد شبيه نوع كبير است. فرق اين دو نوع اين است كه در نوع صغير مقدار عسل و يا روغن ميوه بلادر كمتر و بادام آن شيرين ‏تر و مأكولتر است و عسل اين نوع صغير اصولا غير مستعمل است. روش خوردن ميوه آنهم طبق دستورى است كه در نوع كبير داده شد.

تركيبات شيميايى‏

از نظر تركيبات شيميايى در اعضاى گياه بلادر كبير وجود مواد كاردول‏[2]، آناكارديك اسيد[3] و آناكاردئين‏[4] تأييد شده است. در شيرابه يا روغن سوزاننده و محرق ميوه كه خاصيت تاول‏آور و سوزان دارد، آناكارديك اسيد و يك فنول كاردول‏[5] يافت مى ‏شود.

اگر تنطور يا عصاره پوست درخت خورده شود فشار خون را پايين مى‏آورد. در عسل ميوه بلادر ماده كاجيدين‏[6] يافت مى ‏شود كه‏ همان الاجيك اسيد[7] است و داراى تركيبات فنلى است و در گياه بلادر صغير موارد آناكارديك اسيد، كاردول، كاتچول، آناكاردول‏[8]، روغن ثابت، سمه كارپول‏[9] و بهيلاوانول‏[10] مشخص شده است.

بررسى ‏هاى شيميايى ديگرى نشان مى‏ دهد كه روغن ميوه بلادر محرق و تاول‏آور قوى است و داراى كاردول و آناكارديك اسيد است و به علاوه در آن چربى‏هاى گليسريد[11]، لينولئيك اسيد، پالميتيك اسيد، استه‏آريك اسيد، ليگنوسريك اسيد[12] و همچنين سيتوسترول نيز وجود دارد .

تجزيه شيميايى كاشونات نشان مى‏ دهد كه در هريك صد گرم خشك آن مواد زير به ‏طور متوسط وجود دارد.

______________________________
(1).Cardol

(2).Anacardicacid

(3).Anacardein

(4).Phenol Cardol

(5).Kajidin -ellagic acid

معارف گياهى، ج‏1، ص: 438

آب 2/ 5 گرم، پروتئين 2/ 17 گرم، چربى 45 گرم، هيدرات كربن 29 گرم، خاكستر 6/ 2 گرم، كلسيم 38 ميلى‏گرم، فسفر 373 ميلى‏گرام، آهن 8/ 3 ميلى‏گرام، سديم 15 ميلى‏گرام، پتاسيم 464 ميلى‏گرام، ويتامين‏A 100 واحد بين المللى، تيامين 43/ 0 ميلى‏گرام، رايبوفلاوين 25/ 0 ميلى‏گرام و نياسين 8/ 1 ميلى‏گرام.

خواص- كاربرد

درخت بلادر كبير، پوست، برگها، سيب ميوه (قسمت متورم زير ميوه كه از تورم دم‏برگ حاصل شده) و سرانجام روغن مغز دانه آن مصارف طبى دارد. در برمه، پوست آن نيرو دهنده و مغز دانه يا بادام آن نرم‏ كننده است  در شبه جزيره مالايا از جوشانده پوست درخت براى بند آوردن اسهال استفاده مى ‏شود و يكى از 4 نوع پوستى است كه از مخلوط آن جوشانده‏اى براى رفع يبوست درست مى‏ كنند .

در اندونزى از شيره قسمت متورم دم گل كه در زير ميوه واقع است و خيلى قابض مى ‏باشد، به صورت غرغره و مايع شست‏ وشوى دهان براى معالجه كوئى‏نسى‏[13] يا (آماس حاد چركى لوزه و نسوج اطراف آن) استفاده‏ مى‏ شود .

از برگهاى درشت گياه مخلوط با ساير داروها در اندونزى به صورت ضماد در موارد بيمارى‏هاى پوست و سوختگى ‏ها مصرف مى‏ شود. .

صمغى كه از ديواره ميوه آن گرفته مى‏ شود مانند شيره چند گونه از جنس‏Rhus (سماق) موجب التهاب پوست بدن مى ‏شود و به كار بردن عسل آن يعنى رطوبت غليظ قسمت بالاى مغز در فاصله بين مغز و پوست ميوه سابقا براى رفع زگيل و ميخچه و ترك پوست مصرف مى ‏شد كه چون در موارد زيادى آثار مسموميت ظاهر ساخته به همين دليل در حال حاضر استفاده از عسل آن متروك شده است.

روغن مغز دانه يا بادام آن نرم‏ كننده است. در فيليپين از قسمت كاسبرگ ميوه جوشانده‏اى درست مى‏ كنند كه براى معالجه اسهال خونى مصرف مى ‏نمايند .

طبق نظر حكماى سنتى عسل آن از نظر طبيعت خيلى‏ خيلى گرم و خشك است و پوست درخت از عسل آن كمتر گرم بوده و خشك است.

در كتب طب سنتى منتشره در مشرق‏ زمين در مورد خواص خوردن عسل آن هم شرحى دارند و معتقدند كه عسل آن را مشروط بر اينكه با روغن كنجد يا روغن گاو مخلوط و خورده شود و يا با مغز گردو يا كنجد پوست گرفته و يا نارگيل مخلوط و كوبيده و ساييده شود، مى ‏توان خورد ولى در مدارك منتشره در مغرب زمين اصولا خوردن عسل آن را مجاز نمى ‏دانند.

در مورد خواص مغز بادام آن معتقدند كه براى تقويت نيروى جنسى نافع و پوست آن بخصوص مهيج است و براى سياهى موى سر مفيد است.

[1] ( 1).Cashewnut

[2] ( 1).Cardol

[3] ( 2).Anacardicacid

[4] ( 3).Anacardein

[5] ( 4).Phenol Cardol

[6] ( 5).Kajidin -ellagic acid

[7] ( 1).Semecarpol

[8] ( 2).Bhilawanol

[9] ( 3).Glyceride

[10] ( 4).Lignoceric acid .

[11] ( 5).Quinsy

[12] ( 6).Ellagic acid

[13] ( 7).Anacardol

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

مقدار

1 کیلوگرم, 250 گرم, 500 گرم

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بلادر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

100,000 تومان400,000 تومان

اشتراک گذاری محصول

  • ارسال رایگان بالا ٥٠٠ هزار تومان
  • اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  • پشتیبانی همه روزه

محصولات مرتبط

قرص کمر

60,000 تومان200,000 تومان

120,000 تومان450,000 تومان

30,000 تومان100,000 تومان

65,000 تومان250,000 تومان