ریشه ایریسا

60,000 تومان200,000 تومان

ریشه ایریسا براى اختلاج يعنى بريدن اعضاء بدن خدر، بمعنى (خواب‏ رفتگى اعضاء بدن و سستى) رعشه و سكته و فالج و استرخاء يعنى (سستى) و گريه كردن اطفال و نسيان و فراموشى و زيادى قوت حافظه، عطسه آوردن، جرم ريشه ايريسا براى جلب خون و رطوبت زيادى از چشم است. دستورش: جوشانده ريشه ايريسا يك قطره با سركه در گوش بچكانند براى قطع نزلات بارده و صداى گوش نافع است مضمضه كردن براى درد دندان كه از رطوبت و سردى توليد شده باشد نافع است.
توضیحات

توضیحات

ریشه ایریسا

يا بيخ ايريسا، بيخ سوسن آسمانى رنگ، در كوهها سبز مى‏ شود و آن خوشبو و پهن دراز بقدر يك انگشت يا زيادتر و پرگره و پوست آن كبود سرخ مى‏ باشد و رنگ آن پررنگ است و مغز آن مايل به زردى و سرخى و بعضى مغز آن بسيار سفيد مى ‏باشد.

بهترين آن مايل به سرخى گره ‏دار آنست كه خوشبو و بسيار بلند نباشد و زبان را اندك بگزد و بوى آن در موقع كوبيدن قوى باشد و به قوت عطسه‏ آور و سست و خالدار نبوده و كهنه و گرم خورده و سوراخ‏ دار نباشد.

طبيعت ريشه ايريسا در آخر درجه دوم گرم و خشك و خواص آن لطيف، مسحن و مفتح و منضج يعنى تغيير حال به اخلاط فاسد مى ‏دهد. اگر اخلاط فاسد و غليظ است رقيق مى‏ كند و اگر رقيق است غليظ مى ‏كند و جالى است (جلادهنده) و منقى (يعنى پاك كننده) مسهل ماده صفرا يعنى مرض (استسقاء و قى) و مره سودا و بلغم غليظ، گفته‏ اند: قوت اسهال كهنه آن زيادتر است.

______________________________
(1)- مجموعه طب سنتى و گياهى، ص 186.

(2)- قانون در طب، ص 302.

دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏3، ص: 194

خوردن سه تا پنج مثقال ريشه ايريسا با آب عسل اسهال (كيموس غليظ و بلغمى) دستور آب عسل كه سابق گفته شده، ضماد ريشه ايريسا با سركه با روغن گل سرخ به سر بمالند براى درد سر كهنه و به همين دستور جوشانده آن خواب‏ آور (طبخ ريشه ايريسا) يعنى آب جوشانده ریشه ايريسا بخورند.

ریشه ایریسا براى اختلاج يعنى بريدن اعضاء بدن خدر، بمعنى (خواب‏ رفتگى اعضاء بدن و سستى) رعشه و سكته و فالج و استرخاء يعنى (سستى) و گريه كردن اطفال و نسيان و فراموشى و زيادى قوت حافظه، عطسه آوردن، جرم ريشه ايريسا براى جلب خون و رطوبت زيادى از چشم است.

دستورش: جوشانده ريشه ايريسا يك قطره با سركه در گوش بچكانند براى قطع نزلات بارده و صداى گوش نافع است مضمضه كردن براى درد دندان كه از رطوبت و سردى توليد شده باشد نافع است.

ريشه ايريسا را بكوبند و الك كنند با آب بجوشانند آن آب را با جرم ريشه بار شده انگور بخورند براى درد سينه، ريه، تنگى نفس و ذات الريه و خناق بلغمى، ديفترى كه از بلغم توليد شده باشد و دفع فضولات غليظ مثل گلوله و سنگ شده و در جگر و پرز بارد استسقاء و يرقان و بواسير، باز كردن دهن رگ هاى بواسير كه خون جارى شده و تسكين درد شود و عرق النساء (سياتيك) درد پا و درد مفاصل و معض (درد باطن) و براى امساك منى و كثرت احتلام و جريان منى بدون جماع. خوردن آب جوشانده ريشه ايريسا به دستور نامبرده 32 نخود آن را بخورند.

با الكل براى امراض رحم و انشقاق و تركيدن تفتيح سده (بازكننده) كه در رحم توليد شده و باز كننده حيض كه بند آمده، ريشه ايريسا با سركه براى گزيدن جانوران و داروهاى سمى و ورم سده سپرز و لزوجات تب‏ها ضماد پخته ريشه ايريسا براى درد رحم و غليظى خلط بسته شده به انضمام فم (دهن) آن هنگامى كه بند شده به سبب غلظت جرم خود و تلين اورام سخت مزمنه و كهنه و خنازير و جوش لبنيه زخم هاى چرك‏ دار.

ريشه ايريسا را با سركه از خارج بر بدن بمالند براى پرز و استسقاء و گزيدن جانوران، تحليل اورام و قطع رطوبات زخم هاى رطوبت دار و تحليل آنها و رفع لك سفيد بدن،ريشه ايريسا با عسل براى زخمها «گرد يك ذره كه بر روى زخم مى‏ پاشند» براى رويانيدن گوشت بر استخوان و التيام زخم هاى بدبو، نشستن در آب جوشيده و ريشه ايريسا براى سخت شدن رحم و مقعد و امراضى كه از سردى توليد شده است.

تنقيه آب جوشانده براى درد (سياتيك) و بدبويى بواسير و زخم‏ هاى باطن و بردن گوشت زياد نواسير فرزجه يعنى زنان از جلو بردارند با عسل براى اخراج جنين و شياف نمايند كرم هاى معدى و روغن ماليدن روغن ریشه ايريسا براى تشنج امتلايى (يعنى تشنج از ثقل معده) براى رفع سميت قارچ و گشنيز كوهى، نافع تب ها و خوردن هفت مثقال ريشه ايريسا مسهل قوى مى ‏باشد غرغره آن با آب عسل براى خشونت قصبه الريه مى‏ باشد.[1]

[1] ( 1)- مجموعه طب سنتى و گياهى، ص 188- 189- 190.

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

مقدار

1 کیلوگرم, 250 گرم, 500 گرم

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ریشه ایریسا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

60,000 تومان200,000 تومان

اشتراک گذاری محصول

  • ارسال رایگان بالا ٥٠٠ هزار تومان
  • اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  • پشتیبانی همه روزه

محصولات مرتبط

درمنه ترکی ،شیح

40,000 تومان140,000 تومان

115,000 تومان400,000 تومان

250,000 تومان1,000,000 تومان

165,000 تومان600,000 تومان